top of page

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošno
Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezen dogodek pred izvedbo posameznega dogodka, varovanje osebnih podatkov in izvedbo dogodkov.

Splošni pogoji poslovanja Svet-a Energij (v nadaljevanju Splošni pogoji) se nanašajo na vse dogodke, ki jih organizira Svet Energij (v nadaljevanju Organizator).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen Dogodek določeno drugače s strani Organizatorja.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak dogodek, ne glede na obliko prijave na dogodek (preko spletne strani ali po elektronski pošti, ki izkazuje osebo in dogodek, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v obliki pravnega obvestila v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani Organizatorja (http://svet-energij.si/sl-SI/58856/splosni-pogoji-poslovanja) in se lahko občasno spreminjajo. 


Prijave in plačilo udeležbe
Prijava na dogodek se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice na spletni strani ali preko e-pošte dogodki@svet-energij.si. 

Plačilo za posamezen dogodek se izvede na dan dogodka. 


Odpoved prijave
Organizator si pridružuje pravico, da vsako prijavo zavrne oz. odpove brez obrazložitve.

Odpoved s strani stranke je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov dogodki@svet-energij.si. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, Organizator ne sprejema.


Vsebina dogodkov
Organizator si pridržuje pravico do delnih vsebinskih sprememb dogodka.

Predavanja, ki bodo potekala v tujem jeziku brez prevajanja v slovenski jezik, bo organizator posebej označil in napovedal vnaprej.

Organizator si pridružuje pravico do audio, video in foto dokumentiranja dogodka. Gradiva so last organizatorja. Organizator lahko audio, video in foto gradiva z dogodkov časovno neomejeno uporablja v promocijske namene. 

Vsebina predavanj in gradiv na posameznih dogodkih izraža izključno stališča predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni ali Organizatorja. V nobenem primeru niso Svet Energij in njegovi  podizvajalci odgovorni za kakršno koli škodo (posredno, neposredno ali posledično), ki bi temeljila na informacijah, ki so bile pridobljene na posameznih dogodkih.


Sprememba termina in/ali lokacije dogodka ter odpoved dogodka
Organizator si pridržuje pravico do terminske ali prostorske spremembe izobraževanja (v območju ne več kot 15 km od prvotno predvidenega kraja dogodka) zaradi objektivnih razlogov oz. višje sile.

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene najmanj dva delovna dneva pred napovedanim dogodkom. Obveščanje bo potekalo po e-pošti.


Izjava o zaslužkih
Organizator ne daje nobenih jamstev ali garancij o rezultatih, ki jih vi ali drugi lahko dosežete kot rezultat udeležbe na posameznem dogodku

Organizator se po najboljših močeh trudi, da potencialnim udeležencem dobro in natančno predstavi svoje dogodke ter njihovo zmožnost, da jim pomagajo izboljšati življenski standard, vendar so udeleženci sami odgovorni za svoja dejanja in rezultate.

Organizator uporablja izjave ali druge trditve udeležencev v zvezi z izboljšanjem življenskega standarda, ki so ga dosegli udeleženci dogodkov. Te izjave ali druge trditve ne pomenijo, da boste vsi udeleženci dosegali podobne rezultate. Rezultati, ki so jih udeleženci dosegli v preteklosti, ne napovedujejo nujno  rezultatov, ki ji bodo dosegali v prihodnosti. Kjer Organizator omenja rezultate, ki so jih dosegli udeleženci dogodkov, so te trditve osnovane na informacijah, ki jih je prejel od udeležencev. Organizator morda nima drugih dokazil o rezultatih, ki so jih tisti posamezniki dosegli.


Varovanje osebnih podatkov
Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v spletni prijavnici ali e-pošti, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov, za marketinške raziskave ter za predstavitev storitev Svet-a Energij, ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam.

Prijavitelji na dogodek s prijavo dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila. Osebe, navedene na prijavnici, lahko kadarkoli zahtevajo, da Organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke z namenom analiziranja udeležencev dogodkov, marketinških raziskav ter za predstavitev izdelkov in storitev Svet-a Energij. Osebe, navedene na prijavnici, imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da Organizatorja kontaktirajo na naslovih, ki so navedeni na prijavnici in v teh Splošnih pogojih, če si želijo ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi Organizatorja. Organizator je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov z namenom analiziranja naročnikov, marketinških raziskav ter za predstavitev izdelkov in storitev Svet-a Energij (odjava od obvestil), ter o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestiti osebo, ki je to zahtevala. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije Organizator.

Uporabniki spletne strani, kjer Organizator zbira podatke, z vpisom svojih podatkov v za to namenjene obrazce in s potrditvijo vpisa po e-pošti dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov za zgoraj opisane namene. Organizator se obvezuje, da bodo vsi na ta način pridobljeni podatki varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator se obvezuje, da bo vsako njegovo e-poštno obvestilo opremljeno z možnostjo avtomatične in takojšnje odjave od obvestil.


Pogoji uporabe avtorskih vsebin
Svet Energij si pridržuje pravico do napak na svoji spletnih strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzema odgovornosti.

Vse informacije, grafika in programski elementi v najširšem pomenu (teksti, skice, fotografije, video vsebine, ipd.), vsebovane na spletni strani Organizatorja, so avtorsko delo Organizatorja in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na spletni strani, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Dokumenti in vsebine, objavljeni na spletni strani Organizatorja, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Takšen izdelek in vsi ostali izdelki oz. storitve, ki so z njim morda oglaševani, morajo biti tako kot te spletne strani povsem brezplačni in dostopni vsem pod enakimi pogoji in brez dodatnih omejitev.

Kdor želi objaviti le del vsebine oz. jo želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno.

Registracija, prijava in ogledovanje vsebin spletnih strani http://www.svet-energij.si pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje.

bottom of page